Miljöpolicy

Expresservice i Sverige AB är ett transportföretag med kontor och terminal i Uppsala. Vårt miljöarbete skall utföras inom ramen för vår affärsidé i dialog med kunder, anställda, myndigheter och andra intressenter.

Vårt miljöarbete skall ske stegvis och med djup förankring i företaget och de anställda. Vår policy och strävan är att utföra våra transporttjänster med så lite miljöpåverkan som möjligt. Enligt vår affärsidé skall samlastning ske i största möjliga utsträckning och utföras mestadels i linjetrafik – vilket är ett ypperligt sätt att minimera miljöpåverkan.

Följande är steg i vår miljöpolicy:

  • Samlastning och linjetrafik
  • Utbildning och information till våra anställda
  • Fastställa mätbara miljömål
  • Använda miljöklassade drivmedel
  • Vid nyinköp av fordon skall dessa ha miljöklassade motorer
  • I största möjliga utsträckning använda oss av miljöklassade leverantörer

    Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.