Våra policys och andra viktiga villkor

För oss på Expresservice är säkerhet, kvalitet och miljötänk helt väsentligt för en lyckad transport. Här kan du läsa om de policys och villkor som vi följer, samt vad du kan göra som kund om du är missnöjd med din leverans eller transport. 

Kvalitetspolicy

All verksamhet ska anpassa sina tjänster att de i största möjliga utsträckning svarar upp mot kunders krav och önskemål.

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete skall utföras inom ramen för vår affärsidé i dialog med kunder, anställda, myndigheter etc.

Trafiksäkerhetspolicy

Att låta våra fordon exponera vilka vi är och varifrån vi kommer ställer höga krav på oss alla anställda när vi finns i trafiken.

Transportvillkor

Alla transporter utförs i enighet med Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser.

    Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.